Բառեր

Ես փորձում եմ մտքերս հավաքել ու հասկանալ՝ ինչ բառեր են իմ գլխում։ Ամեն երեկո նստում եմ բառերիս առաջ, խառնում դրանք, նորից դասավորում ու փորձում մտքեր ստանալ, կառչել դրանցից, որ զգամ՝ ապրում եմ։

Բայց բառերը կարծես լողում են օդում։ Փորձում եմ բռնել դրանք, բայց փախչում են, գնում հեռու՜-հեռու՜, ձուլվում լռությանը։ Եվ փակում եմ աչքերս, հանգիստ նստում, կենտրոնանում, բայց չկան բառերը, կորել են, մտքերն առանց բառերի դատարկ են, ու ես չգիտեմ՝ ապրու՞մ եմ արդյոք։ Եվ երգելով կրկնում եմ ուրիշների բառերը։ Կարդալով կրկնում եմ ուրիշների բառերը։ Արտագրում եմ, արտատպում, որ նրանք այնտեղ լինեն, մտքեր դառնան, մինչև իմ բառերը վերադառնան, դասավորվեն ու իմաստ ստանան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s